Tag: ກາງເກງໃນ

5th March 2021 0

ແບບນີ້ກໍ່ໄດ້ຫວາ! ສາວໃຈຮ້າຍ ຖືກພະນັກງານຍາມຫ້າງ ໄລ່ ຍ້ອນບໍ່ໃສ່ຜ້າປິດປາກ ສຸດທ້າຍຖອດກາງເກງໃນມາໃສ່ແທນ

By Education

ວີດີໂອສຸດສະພຶງ ສ້າງຄວາມຕົກໃຈ ແລະ ກາຍເປັນໄວຣັລທັນທີ ເມື່ອສາວທີ່ຍ່າງເລາະຊື້ເຄື່ອງໃນຫ້າງແຫ່ງໜຶ່ງໂດຍບໍ່ໃສ່ຜ້າປິດປາກ ແຕ່ເມື່ອຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມ ເຊີນໃຫ້ອອກຈາກຫ້າງ ຜູ້ກ່ຽວເຮັດຫົວໃສ ຖອດກາງເກງໃນມາໃສ່ເປັນຜ້າປິດປາກແທນ. ຄລິບດັ່ງກ່າວຖືກຖ່າຍໄວ້ທີ່ຊຸບເປີ້ມາເກັດຊື້ Pick n Pay ໃນແອບຟຣິກາໃຕ້ ໂດຍເຫດການແມ່ນຍິງສາວຄົນໜຶ່ງກໍາລັງຍ່າງເລາະຊື້ເຄື່ອງໂດຍທີ່ບໍ່ສວມຜ້າປິດປາກປ້ອງກັນໃດໆ ເມື່ອທາງພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພເຫັນ ຈຶ່ງເຂົ້າມາກ່າວຕັກເຕືອນ ແລະ ບອກວ່າຈະບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ບໍລິການ. ຖ້າຫາກຜູ້ກ່ຽວຍັງບໍ່ຍອມໃຊ້ຜ້າປິດປາກ…