Tag: ການບິນໄທ

14th March 2020 0

ສຸດທ້າຍ ການບິນໄທກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງລະດົມພະນັກງານພັກວຽກໂດຍສະໝັກໃຈ

By Education

ເປັນອີກໜຶ່ງບໍລິສັດສາຍການບິນທີ່ປະກາດຂໍຄວາມຮ່ວມມືຈາກພະນັກງານໃຫ້ອາສາສະໝັກລາພັກວຽກໂດຍບໍ່ຮັບເງິນເດືອນເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ນັ້ນຄືການບິນໄທ ໂດຍຍອມຮັບວ່າຕອນນີ້ທຸລະກິດວິກິດແຮງ. ທາງການບິນໄທແຈ້ງວ່າ ນັບແຕ່ເຂົ້າປີ 2020 ການລະບາດຂອງໄວຣັສອັກເສບປອດຮຸນແຮງຂຶ້ນນັບມື້ ເຊິ່ງຫຼາຍປະເທດໄດ້ຫ້າມປະຊາຊົນອອກນອກປະເທດ ຫຼື ປະເທດທີ່ບໍ່ມີການລະບາດກໍ່ຈະຫ້າມພົນລະເມືອງຂອງຕົນໄປຍັງປະເທດທີ່ມີການຕິດເຊື້ອແລ້ວ, ປະຊາຊົນໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ກ້າອອກໄປໃສມາໃສ ເມື່ອເກີດຄວາມກັງວົນແບບນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ສົງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ສາຍການບິນ ຜູ້ໂດຍສານຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ບໍລິສັດບໍ່ມີລາຍຮັບເຖິງຂັ້ນວິກິດ. ການບິນໄທຍັງແຈ້ງອີກວ່ານັບແຕ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດຮ້າຍນີ້ ທາງບໍລິສັດໄດ້ພະຍາຍາມໃຊ້ຫຼາຍມາດຕະການເພື່ອປະຢັດຕົ້ນທຶນ ແລະຄືງການຢູ່ລອດຂອງພະນັກງານລວມທັງກິດຈະການບໍລິສັດ ເປັນຕົ້ນຍົກເລີກຖ້ຽວບິນຈຳນວນຫຼາຍ, ປັບຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານຈັດການຕ່າງໆ,…