Tag: ການຝຶກອົບຮົມ

2nd April 2020 0

ເລື່ອນມື້ ປິດຮັບສະໝັກ ການຝຶກອົບຮົມ ການເລົ່າເລື່ອງ ຂຽນຂ່າວ ອອກໄປຕື່ມ ​ສະ​ໝັກ​ເຂ​ໄມາ​ເລີຍ

By Entertain

ຂ່າວດີ ! ຍັງມີໂອກາດ ! ເລື່ອນມື້ ປິດຮັບສະໝັກ ການຝຶກອົບຮົມ ການເລົ່າເລື່ອງ ຂຽນຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ກະສິກໍາ ອອກໄປຕື່ມ, ປິດຮັບສະໝັກ 21/04/2020 ! ສໍາຫຼັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສະໝັກເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກອົບຮົມ…