Tag: ການມ້ຽນຄາບຜູ້ປ່ວຍ

5th April 2020 0

ຕ້ອງແໜ້ນ! ສາທາເປີດເຜີຍຫຼັກການມ້ຽນຄາບສົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມຫ້າມຄົບງັນເດັດຂາດ

By Education

ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວມຄຸມ ແລະ ໂຕ້ຕອບ ຕໍ່ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ກະຊວງສາທາລະນາສຸກ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຫຼັກການອານາໄມ ແລະ ການຂ້າເຊື້ອ ຊາກສົບ ຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19. ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ…