Tag: ການແກ້ໄຂຟາຍ PDF

28th December 2019 0

5 ເວັບໄຊ້ແກ້ໄຂ pdf ອອນລາຍແບບຟຣີໆ ທີ່ຄວນຮູ້

By Education

ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະຫາໂປຣແກຣມແກ້ໄຂ pdf ແບບຟຣີບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ທີ່ບໍ່ແມ່ນພຽງແກ້ໄຂຂໍ້ຄວາມໄດ້ ແຕ່ຍັງສາມາດແກ້ໄຂຮູບພາບໄດ້ອີກດ້ວຍ, ເຊິ່ງໂປຣແກມເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະລີ້ຊ່ອນຢູ່ໃນເວັບທີ່ພະຍາຍາມໃຫ້ເຮົາໂຫຼດສິ່ງຕ່າງໆໜ້າເວັບ ເຊິ່ງອາດນໍາອັນຕະລາຍມາລົງໃນເຄື່ອງເຮົາອີກດ້ວຍ ທັງນີ້, ທັງ 5ເຄື່ອງມືທີ່ແອັດຈະມາແນະນໍາໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ຜ່ານອອນລາຍໄດ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໂຫຼດລົງເຄື່ອງ ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຢ່າງໜຶ່ງທີ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້ແມ່ນໂປຣແກມເຫຼົ່ານີ້ອາດໃຊ້ງານໄດ້ບໍ່ສະດວກເທົ່າໂປຣແກຣມທີ່ install ລົງເຄື່ອງ, ເຊິ່ງຈະມີໂປຣແກຣມຫຍັງແດ່ນັ້ນ ມາເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ. 1 Sejda PDF…