Tag: ການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດ

26th March 2020 0

ການແຜ່ເຊື້ອພະຍາດທີ່ຮ້າຍແຮງສູ່ບຸກຄົນອື່ນໂດຍເຈດຕະນາມີຄວາມຜິດທາງອາຍາ

By Entertain

ວ່າດ້ວຍເລື່ອງທີ່ຫຼາຍໆຄົນວິຕົກກັງວົນເມື່ອລາວເຮົາມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ ຫຼື ພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ 2019 ຫຼ້າສຸດວັນທີ 25 ມີນາ 3 ກໍລະນີ ໂດຍທຳອິດແມ່ນຕິດ 2 ກໍລະນີ ແລະ ກໍລະນີທີ 3 ແມ່ນຕິດຈາກການໃກ້ຊິດ 1 ໃນກໍລະນີທຳອິດ. . ທັງນີ້ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຫຼາຍແຫ່ງຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ…