Tag: ກາລາແມ

3rd July 2021 0

ແມ່ມາແຮງ ຢາກມີເນື້ອຄູ່ແລ້ວມາດຖານສູງໜ້ອຍໜຶ່ງ

By Education

ສາວກາລາແມ ພິທີກອນຊື່ດັງຈາກເມືອງໄທ ຫຼາຍຄົນຮູ້ຈັກເພິ່ນຜ່ານຈໍໂດ່ງດັງສຸດຄືລາຍການເທັກມີເອົ້າໄທແລນ ແລະຕອນນີ້ ເພິ່ນໄດ້ອອກຈາກລາຍການແລ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ເດີນສາຍເຮັດບຸນຕາມວັດຕ່າງໆ ຖືວ່າໃຊ້ງົບປະມານຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍເລີຍ. ສຳລັບສາວກາລາແມ ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາບໍ່ເຄີຍກ່າວເຖິງເລື່ອງຊູ້ແຟນ ເພິ່ນຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກຢ່າງດຽວ ແລະຊື້ອະສັງຫາ ເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນເຈົ້າຂອງຄອນໂດ, ທີ່ດິນຫຼາຍແຫ່ງ ຈົນຫຼາຍໆຄົນຄິດວ່າສາວຜິວເຂັ້ມຄົນນີ້ບໍ່ຕ້ອງການມີຄອບຄົວແລ້ວ ແຕ່ຫຼ້າສຸດ ສາວກາລາແມປະກາດເອງຢາກມີຄົນຮູ້ໃຈແລ້ວ. ສາວກາລາແມໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ລາຍການໜຶ່ງວ່າໂຕເອງໂສດມາຈົນວັນເວລາລ່ວງເລີຍເຖິງ 45 ປີແລ້ວ ຕອນນີ້ຍອມຮັບຢາກມີແຟນແລ້ວ…

25th February 2021 0

ຄົນດັງໃຈດີ ຊ່ວຍຊີວິດງົວ 3 ໂຕໃຫ້ລອດໄປຕະຫຼອດການ

By Education

ຄົນບັນເທິງບ້ານເພິ່ນໄລຍະນີ້ຫັນກັນໄປເຮັດບຸນຫຼາຍຂຶ້ນ ບໍວ່າສ້າງວັດວາອາຮາມ, ສ້າງໂຮງຮຽນ ແລະທີ່ສຳຄັນສຸດຊ່ວຍຊີວິດສັດທີ່ກຳລັງຈະເອົາເຂົ້າໂຮງງານໃຫ້ກັບຄືນໄປມີຊີວິດອີກຄັ້ງ, ຫຼ້າສຸດນີ້ສາວກາລາແມ ໄດ້ໄຖ່ຊີວິດງົວຈຳນວນ 3 ໂຕໃຫ້ໄດ້ຢູ່ຄູ່ບ້ານເມືອງໄປນານແສນນານ. ສາວກາລາບອກວ່າ ຕົນໄດ້ໄຖ່ຊີວິດງົວ 3 ໂຕ ແລ້ວນຳໄປຖວາຍໃຫ້ວັດຈິດຕາວັນໃຫ້ພະຂຶ້ນທະບໜໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ຂາຍບໍ່ໃຫ້ຂ້າ ຖ້າຊາວບ້ານຄົນໃດຢາກນຳໄປປະກອບອາຊີບກໍ່ຄືລ້ຽງໃຫ້ແຜ່ພັນຕໍ່ກໍ່ສາມາດເອົາໄປໄດ້ເລີຍ. ຄວາມໝາຍຄືຊາວບ້ານສາມາດນຳເອົາສັດລ້ຽງທີ່ໄຖ່ອອກມານັ້ນໄປລ້ຽງໃຫ້ອອກແມ່ແຜ່ລູກໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງຮັກສາຊີວິດສັດເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ຢູ່ໄປຈົນກວ່າສັດຈະຕາຍຈາກໂລກນີ້ໄປເອງໂດຍບໍ່ແມ່ນການຂາຍອອກ ຫຼື ຂ້າກິນ.