Tag: ກຳແພງຫີນບູຮານ

14th March 2021 0

ກຳແພງຫີນບູຮານ ເມືອງສີໂຄດຕະບູນ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ

By Entertain

ຂໍ້ມູນຈາກ: ກິນທີ່ນີ້, ທ່ຽວທີ່ນີ້(乐在老挝) ກຳແພງຍັກບູຮານ ຫຼືກຳແພງຫີນບູຮານເມືອງສີໂຄດຕະບູນຕັ້ງຢູ່ບ້ານກົກໄຮ,ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນກຳແພງຫີນສູງໃຫຍ່ ແລະ ຕັ້ງຍາວໄປຕາມແນວທາງ ເຊິ່ງສັນນິຖານວ່າສ້າງຂຶ້ນໃນສັດຕະວັດທີ 9 ໃນສະໄໝອານາຈັກສີໂຄດຕະບອງແມ່ນວ່າມາຮອດປັດຈຸບັນຈະເກົ່າແກ່ ແລະ ມີຄວາມເສຍຫາຍໄປຕາມການເວລາ ແຕ່ກໍຍັງປາກົດໃຫ້ເຫັນຮ່ອງຮອຍອັນເປັນມົນຂັງ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮຸ່ງເຮືອງໃນສະໄຫມນັ້ນ. ບາງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບອານາຈັກສີໂຄດຕະບອງ. ອານາຈັກສີໂຄດຕະບອງ ຫຼື ສີໂຄດຕະບູນ…