Tag: ກໍລະນີທີ 16

9th April 2020 0

ອັບເດດ 9ເມສາ! ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມອີກ 1ຄົນ ເຮັດໃຫ້ຍອດລວມຢູ່ທີ່ ​16ຄົນແລ້ວ

By Education

ໃນວັນທີ 9 ເມສາ 2020 ສາທາຢືນຢັນພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມອີກ 1 ຄົນ ເພດຍິງ ອາຍຸ 23 ປີ ຢູ່ບ້ານໜອງດ້ວງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຄີຍໃີປະຫວັດໃກ້ຊິດສໍາຜັດກັບກໍລະນີທີ 10, ເຮັດໃຫ້ມາຮອດປັດຈຸບັນລວມຕົວເລກຜູ້ຕິດເຊື້ອທັງໝົດຢູ່ ສປປ ລາວ ມີ…