Tag: ກໍານົດລາຄາຜ້າອັດປາກ-ດັງ

7th February 2020 0

ຫ້າມຂາຍຜ້າອັດປາກເກີນກັບລະ 25.000 ກີບ ຫາກພົບເຫັນໂທແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1510 ໄດ້ທັນທີ

By Education

ປັດຈຸບັນ ບັນຫາລາຄາຜ້າປິດປາກແພງຂຶ້ນແບບກ້າວກະໂດດເປັນສິ່ງທີ່ສັງຄົມກໍາລັງສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການການແກ້ໄຂຫຼາຍທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການໃຊ້ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແຕ່ພັດຖືກເອົາປຽບດ້ານລາຄາຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ຫຼ້າສຸດກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການກໍານົດລາຄາຂາຍຜ້າອັດປາກ-ດັງ(ແຜ່ນຕອງ 3ຊັ້ນ) ຊະນິດສາຍຢາງຢືດ ທຸກລຸ້ນ ແລະ ນໍ້າຢາລ້າງມື ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍກໍານົດລາຄາສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 25.000ກີບຕໍ່ກັບ, ຫາກຂາຍແຍກ ຕ້ອງຂາຍໃນລາຄາບໍ່ໃຫ້ເກີນ…