Tag: ຂັບລົດເກຍອໍໂຕ້

10th January 2020 0

ຄົນຂັບລົດເກຍອໍໂຕ້ຮູ້ໄວ້ 5 ສິ່ງນີ້ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ

By Entertain

ການຂັບລົດໃຫຍ່ເກຍອໍໂຕນັ້ນງ່າຍກວ່າເກຍທໍາມະດາ ເພາະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖອຍ ຫຼື ຍົກ ເກຍໃຫ້ເມື່ອຍເລີຍແຕ່ວ່າ ເຖິງຈະເປັນເກຍທີ່ຂັບງ່າຍ ແຕ່ຖ້າບໍ່ລະວັງລົດກໍເສື່ອມສະພາບໄວ ຫຼາຍໆຢ່າງຜູ້ຂັບຂີ່ກໍຄວນປັບພຶດຕິກໍາການຂັບລົດໃຫ້ເໝາະສົມເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຄົນ ແລະ ເພື່ອການໃຊ້ງານດົນໆຂອງຕົວເອງນໍາ ມື້ນີ້ແອັດມິນມີ 5 ສິ່ງທີ່ຄົນຂັບລົດເກຍອໍໂຕ້ຄວນຮູ້ຄື 1 ເວລາລົດຕິດຢູ່ໄຟແດງ ຢ່າໃຊ້ເກຍ P ເພາະເກຍ P ເອົາໄວ້ໃຊ້ເວລາຈອດ…