Tag: ຂີ້ເຫຍື້ອ

30th June 2021 0

ຕື່ນໂຕແນ່ເດີ້ ໃຜໄປຫຼິ້ນອ່າງນ້ຳຊວງ ເກັບມ້ຽນແນ່ຂີ້ເຫຍື້ອຫັນ

By Entertain

ໜຸ່ມ Maxx Alangkarn ໂພສ ອ່າງນ້ຳຊວງ ຢາກໃຫ້ຄົນທີ່ໄປຫລີ້ນ ອ່າງນ້ຳຊວງມີຈິດສຳນືກຫລາຍກ່ອນນີ້ ຂ້ອຍໄປຖ່າຍຮູບຊື່ໆ ຈົນໄດ້ retouch ເອົາ. ກະໂພດກະເຫລືອ ຈະແມ່ນບໍ່ອາຍ ແຊໃຫ້ເຂົາຮັບຮູ້ ຕື່ນໂຕແດ່ທອນ (ນີ້ເປັນພຽງແຕ່ສ່ວນນື່ງ ຍັງມີອີກຟາກທີ່ບໍ່ໄດ້ຍ່າງໄປ) ແນວໃດກໍຕາມທຸກຄົນເອີ້ຍ ສະຖານທີ່ສວຍງາມຢູ່ແລ້ວ ຢ່າໄປເຮັດຮົກ,…

23rd April 2021 0

ໜຶ່ງສິ່ງບົ່ງບອກ ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ

By Education

ໄລຍະນີ້ເປັນຊ່ວງຫົວລ້ຽວຫົວຕໍ່ຂອງການຄວບຄຸມບັນຫາພະຍາດໂຄວິດ-19, ທຸກຄົນທີ່ໄປສູນກວດເກັບຕົວຢ່າງແມ່ນຜູ້ທີ່ສົງໄສໃນໂຕເອງ ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ວຍເຫດນີ້ສິ່ງຂອງທຸກຢ່າງທີ່ຜູ້ໄປກວດຖືຕິດຕົວໄປ ຫຼື ໄປຊື້ທີ່ນັ້ນເປັນຕ້ອງນ້ຳດື່ມເສດຂີ້ເຫຍື້ອທຸກຄົນຕ້ອງເປັນເຈົ້າການເກັບມ້ຽນບ່ອນທີ່ກຳນົດໃຫ້ຢ່າໃຫ້ເປັນພາລະຄົນອື່ນ. ໃນສອງວັນມານີ້ມີປະຊາຊົນໄດ້ຮີບຮ້ອນໄປກວດໂຄວິດ-19 ຕາມສູນຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍຖືເປັນສິ່ງທີ່ດີ ທີ່ປະຊາຊົນຕື່ນຕົວໄປກວດ ແຕ່ຫຼັງກວດແລ້ວມີຄົນຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ ໄດ້ນຳເອົານໍ້າ ເຄື່ອງດື່ມຕ່າງໆໄປກິນ ແລະບໍ່ໄດ້ເອົາໄປຖິ້ມຢູ່ຖັງຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຈັດໄວ້ໃຫ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ ທີ່ປະຈຳຢູ່ສູນ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາກວດ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ກັບຂວດນ້ຳ, ຈອກນໍ້າ…

23rd February 2020 0

ບໍລິສັດຄາຢາມາໂຄກຽວ ມອບເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ໃຫ້ຄບຕ

By Admin

Vientiane Mai, ສະໜາມບໍາບັດຂີ້ເຫຍື້ອ ບ້ານນາຜາສຸກ ເມືອງໄຊທານີ ໄດ້ຈັດພິ ທີມອບ-ຮັບເຕົາເຜົາຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດຄາຢາມາໂຄກຽວ ຈໍາກັດ ກັບ ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການຕົວເມືອງວຽງຈັນ (ຄບຕ) ພາຍໃຕ້ໂຄງການທົດລອງເພື່ອແນະນໍາເຕັກໂນໂລຊີຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນຍີ່ປຸ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງຂີ້ເຫຍື້ອດ້ານການແພດ ແລະ ຂີ້ເຫຍື້ອອັນຕະລາຍ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ນວ).…