Tag: ຂຸນກອງແລງ

8th January 2020 0

ກຽມເງິນແລະເວລາໄວ້ເລີຍ ຄາດປີໃໝ່ລາວ ຈະເປີດບໍລິການ ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຂຸນກອງແລງ ທີ່ແຂວງູຄຳມ່ວນ

By Admin

ຂປລ.ໂຄງການພັດທະນາ ແຫລງທ່ອງທ່ຽວ ຂຸນກອງແລງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນໂຄງການທີທາງ ບໍລິສັດ ອິນທຣາໂຄໂປເຣຊັນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃນການສຳປະທານ ເພື່ອພັດທະນາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພັດທະນາກະສິກຳແບບອະນຸລັກທຳມະຊາດ, ຍືນຍົງ, ສີຂຽວ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. ມາຮອດປະຈຸບັນແມ່ນສຳເລັດແລ້ວ 50%, ຄາດວ່າຈະເປີດບໍລິການໃນປີໃໝ່ລາວ 2020. ຂຸນກອງແລງເປັນສະຖານທີ່ທ່ອງທຽ່ວທາງທຳມະຊາດຕັ້ງຢູ່ບ້ານາຄື ເມືອງຫິນບູນ…