Tag: ຂຽນຂ່າວ

18th February 2020 0

ເພີ່ມທັກສະການຂຽນຂ່າວ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ແບບໃໝ່ໃຫ້ສື່ມວນຊົນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

By Entertain

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 17 ກຸມພາ 2020 ທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເພິ່ມທັກສະການຜະລິດຂ່າວ, ການສຳພາດຂ່າວ, ການລາຍງານຂ່າວ ແລະ ການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມແບບໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດຖະແຫຼງຂ່າວ-ສື່ມວນຊົນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໂດຍມີທ່ານ ຈັນສະໝອນ ທິບພາວັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະທ່ານ…