Tag: ຂ່າວການສຶກສາ

3rd December 2019 0

ຮຽນຮູ້ແບບນົກແກ້ວ ຫົນທາງສູ່ການວ່າງງານຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໄສ

By Education

ບັນຫາຂອງຄົນວ່າງງານມັກເປັນຄຳຖາມຕະຫລອດມາ ທາດແທ້ເກີດຈາກຫຍັງ? ອັນທີ່ຈີງມີຫຼາຍປັດໄຈ ພໍ່ແມ່ຮັກແຮງເຮັດທຸກຢ່າງໃຫ້ຮອດມື້ໜຶ່ງທີ່ລູກຕ້ອງເຮັດວຽກຫາລ້ຽງຕົນເອງກາຍເປັນວ່າມັນຍາກເກີນໄປ, ບາງຄົນລູກຢູ່ໃຕ້ກອບທີ່ກຳນົດໄວ້ ພໍ່ແມ່ເລືອກສາຍຮຽນໃຫ້ຕອງໄປຕາມທີ່ບອກ ແຕ່ບໍ່ສຳຄັນເທົ່າການມີຄວາມຄິດເປັນຂອງຕົນເອງເລືອກເສັ້ນທາງເດີນເລືອກສາຍຮຽນທີ່ຕົນມັກ ໜັກເອົາເບົາສູ້ ແລະບໍ່ອວດອົ່ງທະນົງຕົນບໍ່ປະໝາດວຽກງານ. ອາຈານກາບແກ້ວ ທຳມະວົງ ນັກຂຽນໜຸ່ມ ນັກເວົ້າສ້າງແຮງບັນດານໃຈໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ເຫດຜົນທີ່ນັກສຶກສາຫຼາຍຄົນຈົບມາແລ້ວວ່າງງານເປັນຍ້ອນລະບົບການສຶກສາຂອງລາວເຮົາທີ່ຍັງໃຊ້ລະບົບເກົ່າ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ຮຽນແບບທ່ອງຈຳຄືນົກແກ້ວ ຢູ່ໃນກອບຢູ່ໃນຕຳລາບໍ່ກ້າຄິດກ້າທຳສິ່ງໃໝ່ ເພາະຢ້ານຜູ້ໃຫຍ່ຮ້າຍ ສຸດທ້າຍເມື່ອຮຽນຈົບມາ ຈິ່ງບໍ່ຮູ້ຈັກຄິດເອງ ແລະ…