Tag: ຄຣາວພລາຊາ

24th February 2020 0

ກຽມຊີມອາຫານເທິງຍົນລາວ ຈາກຄຣາວພລາຊາໂຮງແຮມຫຼູໃນວຽງຈັນ

By Education

ເພື່ອປັບປຸງການບໍລິການອາຫານໃຫ້ດີຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ລັດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ເລືອກໂຮງແຮມ ຄຣາວ ພລາຊາ ເປັນຜູ້ບໍລິການອາຫານເທິງເຮືອບິນ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການສາຍການບິນພາຍໃນ ໃນວັນທີ 1 ມີນາ 2020 ເປັນປະເພດອາຫານເບົາ ແລະ ເລີ່ມວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ບໍລິການທັງສາຍການບິນພາຍໃນ…