Tag: ຄວບ​ຄຸມ​ໂຄວິດ​ໄດ້

26th April 2020 0

ຄວາມ​ຫວັງ​​ອາ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ຊາດ ຫາກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂຄວິດ​ໄດ້ 11 ພຶດ​ສະ​ພາ ຈະເປີດ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​​ປົກ​ກະ​ຕິ​ລະ​ເດີ້

By Entertain

ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການເປີດຮຽນຄືນໃໝ່  ໂດຍກຳນົດເອົາ ວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນມື້ເປີດການຮຽນການສອນ ຖ້າຫາກຫຼັງຈາກວັນທີ 3 ພຶດສະພາ 2020 ຜົນປະເມີນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ ແລະ ລັດຖະບານອະນຸມັດໃຫ້ເປີດການຮຽນ-ການສອນຄືນ. ອີງຕາມມະຕິກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຄວາມພ້ອມໃນການເປີດຮຽນຄືນໃໝ່ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ…