Tag: ຄວາມຄືບໜ້າ

29th June 2021 0

ກະເສມລາດ ໂຮງໝໍລາວບໍລິການແບບໄທກຳລັງຈະເປີດແລ້ວ

By Education

ກະເສມລາດ ໂຮງໝໍທາງເລືອກຂອງປະຊາຊົນລາວທີ່ມັກໄປໃຊ້ບໍລິການຢູ່ໄທ ຕອນນີ້ກຳລັງສ້າງສຳເລັດໄດ້ກະກຽມບຸກຄະລາກອນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ ຫຼ້າສຸດໄດ້ທົດລອງເຄື່ອງມືອຸປະກອນລະບົບເຄື່ອງມືແພດ ລະບົບ IT ແລະທຸກລະບົບອື່ນໆພາຍໃນອາຄານໂຮງຫມໍ ກະເສມລາດ ເພື່ອສຸມໃສ່ແກ້ໄຂວຽກບາງຈຸດທີ່ຍັງບໍທັນລະອຽດກ່ອນເປີດບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການ. ມື້ນີ້(29ມິຖຸນາ 2021) ທ່ານນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ ຜູ້ຮ່ວມທຶນຝ່າຍລາວໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄດ້ປະຊຸມເຂັ້ມຂຸ້ນກັບທີມວິສະວະກອນ ຫລັງຈາກທົດສອບລະບົບເຄື່ອງມືແພດ ລະບົບ IT ແລະທຸກລະບົບອື່ນໆພາຍໃນອາຄານໂຮງຫມໍ…

10th March 2020 0

ກະເສມຣາດ ໂຮງໝໍທັນສະໄໝໃນວຽງຈັນ ຈະສຳເລັດປີນີ້ແລ້ວ

By Education

ຫຼາຍຄົນທີ່ຄອງຄອຍການມາໃຫ້ບໍລິການຂອງໂຮງໝໍກະເສມຣາດ ທີ່ຫຸ້ນສ່ວນກັບໂຮງໝໍຊື່ດັງໃນປະເທດໄທ ຕອນນີ້ມີຄວາມຄືບໜ້າມາລາຍງານ, ທຸກໜ້າວຽກກຳລັງເດີນ ຄາດສຳເລັດທ້າຍປີນີ້ ແລະບໍ່ເກີນຕົ້ນປີ 2021 ໄດ້ໃຊ້ແນ່ນອນ ທີ່ສຳຄັນມີຊ່ຽວຊານຈາກຕ່າງປະເທດມາປະຈຳການ. ໂຮງໝໍກະເສມຣາດ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງມາແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2018 ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະການກໍ່ສ້າງ, ດ້ານງົບລົງທຶນ 60 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື…