Tag: ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງອາຊີບ

7th April 2020 0

ຊີວິດນີ້ບໍ່ແນ່ນອນ ວິສະວະກອນເຄື່ອງບິນຍງກາຍເປັນຄົນລ້າງແອໄດ້

By Education

ໂຄວິດມາມະນຸດເງິນເດືອນຄົນໃດກໍ່ຮ້ອງໂອ່ຍໆໆ ເພາະນາຍຈ້າງຈຳເປັນຕ້ອງຄັດພະນັກງານອອກ ເພື່ອຫຼຸດຕົ້ນທຶນ ບາງບໍລິສັດໃຫ້ຢຸດວຽກບໍ່ຮັບເງິນເດືອນ ບາງແຫ່ງຕັດເງິນເດືອນຄົນລະ50-60% ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດ ບໍ່ເວັ້ນແຕ່ວິສະວະກອນການບິນສາຍງານມີໜ້ອຍກໍ່ຍັງຕ້ອງຕົກວຽກ. ໜຸ່ມວິສະວະກອນເຄື່ອງບິນຂອງໄທທ່ານໜຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຄົນລ້າງແອໂດຍອັດຕະໂນມັດ ບອກວ່າ ຫຼັງສາຍການບິນປະກາດມາດຕະການຕ່າງໆອອກມາເຂົາກໍ່ງົງໄປໝົດວ່າຈະເຮັດແນວໃດຈິ່ງສາມາດຫາເງິນມາລ້ຽງຄອບຄົວໄດ້ໃນເມື່ອລາຍໄດ້ຫາຍລາຍຈ່າຍເທົ່າເກົ່າ ຄອບຄົວຈະຢູ່ແນວໃດ? ທຳອິດທີ່ໄດ້ພັກວຽກມີຄວາມຮູ້ສຶກເຄັ່ງຄຽດສັບສົນໄປໝົດ ແຕ່ເມື່ອຫັນມາເບິ່ງໜ້າລູກຊາຍກໍມີຄຳຖາມກັບມາຫາຕົນເອງວ່າ ຈະຕົມປັກກັບຄວາມຄຽດແລ້ວຈະແກ້ບັນຫານີ້ໄດ້ແນວໃດ ຈະມີລາຍໄດ້ຈາກໃສມາຈູນເຈືອຄອບຄົວ. ຄິດໄປທຸກຢ່າງຕ້ອງເຮັດອາການກ່ອງຂາຍ, ຕ້ອງຂັບແທັກຊີ່, ຂັບແກັບ, ສົ່ງອາຫານ ແຕ່ທຸກຢ່າງລ້ວນເປັນສິ່ງທີ່ໂຕເອງບໍ່ຖະໜັດທັງນັ້ນ…