Tag: ຄວາມສຳເລັດ

24th February 2020 0

6 ຫຼັກການສູ່ຄວາມສຳເລັດ ຂອງ Jeff Bezos ບຸກຄົນທີ່ຮັ່ງມີທີ່ສຸດໃນໂລກ

By Admin

ເຈບຟ໌ ເບ ຊອສ (Jeff Bezos) ຄືຕົວຢ່າງທີ່ດີເດັ່ນຂອງຄວາມສຳເລັດທາງທຸລະກິດ ກາລັນຕີຕຳແໜ່ງບຸກຄົນທີ່ລ້ຳລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກເຖິງວ່າຄວາມສຳເລັດທາງທຸລະກິດບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຄວາມສຳເລັດທີ່ແທ້ຈິງສະເໝີໄປ ແຕ່ເຂົາສາມາດໃຫ້ບົດຮຽນອັນມີຄ່າແກ່ເຮົາໄດ້ຫຼາຍ ເພາະຄວາມສຳເລັດຂອງເຂົາ ມັກເປັນຜົນມາຈາກຫຼັກການທີ່ເຂົາຍຶດຖືໃນການໃຊ້ຊີວິດ ແລະ ນຳມາປັບໃຊ້ກັບການບໍລິຫານບໍລິສັດ Amazon ຈົນເຕີບໂຕໄດ້ເຖິງປັດຈຸບັນ. ຫຼັກການສູ່ຄວາສຳເລັດ 6 ຂໍ້ຂອງ ເຈຟ ເບຊອສ ຕໍ່ໄປນີ້ຈຶ່ງຄວນຄ່າແກ່ການຮຽນຮູ້…

23rd February 2020 0

5 ນິໄສ ທີ່ຈະນໍາພາຄວາມສໍາເລັດມາສູ່ຊີວິດ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ

By Admin

ສະບາຍດີ ເວລາຊ່າງຜ່ານໄປຢ່າງໄວວາ ບໍ່ພໍຄາວກໍໃກ້ໝົດເດືອນກຸມພາກັນແລ້ວ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍທ່ານກໍຄົງວາງຄາດໝາຍວາດຫວັງທີ່ຈະເຮັດປີ2020 ໃຫ້ດີກວ່າປີຜ່ານມາມາແນ່ນອນ. ແນ່ນອນບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນຮູບແບບໃດກໍ່ຕາມ ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີລັກສະນະນິໄສບາງຢ່າງທີ່ຈະນຳພາ ທ່ານເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ອື່ນ ເຊິ່ງສາມາດເລີ່ມຕົ້ນງ່າຍໆຈາກການຄົ້ນໃຫ້ພົບກ່ອນວ່ານິໄສທີ່ ໂດດເດັ່ນເຫຼົ່ານັ້ນມີຫຍັງແດ່ ແລ້ວຈຶ່ງຕາມມາດ້ວຍການປະຍຸກມັນໃຫ້ເຂົ້າກັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງທ່ານໃຫ້ ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມາເບິ່ງ 5 ລັກສະນະນິໄສທີ່ຊ່ວຍນໍາພາສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດ ແລະ ໜ້າທີ່ການງານ 1 ໄປໃຫ້ເຖິງກ່ອນເວລານັດສະເໝີ: ແນ່ນອນວ່າການໄປໃຫ້ເຖິງເວລານັດເປັນປະໂຫຍດໃນດ້ານໜ້າທີ່ການງານຢູ່ແລ້ວ…