Tag: ຄະແນນເສັງໂທໂຟ້

26th January 2020 0

ລາວເຮົາຕ້ອງຄິດ ແລະປັບປ່ຽນຄົນຍຸກໃໝ່ ລົບອອກຈາກທ້າຍຕາຕະລາງ

By Education

ຂ່າວນີ້ເຊື່ອວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນຕື່ນຍຸບ ແລະລຸກຂຶ້ນມາທົບທວນ ຄົນບ້ານເຮົາສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວບໍ່ນິຍົມຮຽນພາສາຕ່າງປະເທດເພາະວ່າມັນຍາກຜູ້ໄດ້ຮຽນກໍ່ຮຽນພໍແລ້ວຕາມຂະບວນການ ຫຼາຍຄົນຈົບພາສາອັງກິດຂຽນບໍໄດ້ເວົ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານແຫ່ງບໍ່ໃຫ້ວ່າ (ເວົ້າສະເພາະຜູ້ທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈຮຽນ)  ອັນສຳຄັນກວ່ານັ້ນຄົນສ່ວນຫຼາຍຍັງທຸກຍາກເຂົ້າບໍ່ເຖິງໂຮງຮຽນລະດັບອິນເຕີ ເຮັດໃຫ້ລະດັບການສຶກສາເຮົາດ້ອຍຫຼາຍຖ້າທຽບໃສ່ຕ່າງປະເທດ. ອີງຕາມໜັງສືພິມອອນ Japan Times ຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ລາຍງານ ໃນວັນທີ 21 ມັງກອນ 2020 ວ່າ ລາວ ມີຄະແນນໂທໂຟ້ ຕິດທ້າຍໝູ່ໃນອາຊີ…