Tag: ຄູອາຊີວະສຶກສາ

13th March 2020 0

ສະໝັກເລີຍ! ສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ປະກາດຮັບສອບເສັງຄັດເລືອກລັດຖະກອນຄູ

By Education

ຂ່າວດີມາອີກແລ້ວ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ຫຼື ໃຜທີ່ຈົບສາຍຄູມາດົນແລ້ວ ແລະ ກໍາລັງຊອກຫາວຽກເຮັດຢູ່ຕອນນີ້ ຕ້ອງຮີບສະໝັກດ່ວນ ເນື່ອງຈາກສະຖາບັນພັດທະນາອາຊີວະສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກີລາ ປະກາດຮັບສະໝັກຜູ້ທີ່ສົນໃຈເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຄູ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມສອບເສັງຄັດເລືອກເອົາໃນວັນທີ 24 ມີນາ ນີ້. ອີງຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0575/ສພອ ລົງວັນທີ 12…