Tag: ຄໍາແນະນໍາການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານ

4th May 2020 0

ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນີ້! ຍທຂ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານພາຍໃນ ນວ ແລະ ພາຍໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆ

By Education

ເຖິງແມ່ນວ່າປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ຈະບໍ່ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ່ມເປັນເວລາຫຼາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ເຊິ່ງຖືເປັນສັນຍານເຕືອນທີ່ດີ ແຕ່ລັດຖະບານກໍ່ບໍ່ໄດ້ນິ້ງນອນໃຈ ແລະ ບໍ່ປະໝາດ ຍັງຄົງສຸມໃສ່ສືບຕໍ່ເຂັ້ມງວດປະຕິບັດບາງມາດຕະການ ເຊິ່ງຫຼ້າສຸດ, ຄະນະສະເພາະກິດກໍ່ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາ ສໍາລັບການບໍລິການຂົນສົ່ງໂດຍສານ ຢູ່ພາຍໃນນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາຍໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ.…