Tag: ຄໍາແນະນໍາຫຼັງເດີນທາງມາຈາກຕ່າງປະເທດ

2nd March 2020 0

ເຄັ່ງຄັດ! ໃຜເດີນທາງມາຈາກປະເທດທີ່ມີການລະບາດໂຄວິດ-19 ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນີ້

By Education

ເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຄະນະສະເພາະກິດ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະເໜີເລື່ອນ ຫຼື ໂຈະການເດີນທາງໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຜູ້ທີ່ເດີນທາງມາຈາກປະເທດທີ່ມີການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວໂດຍໃຫ້ປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. ພາຍໃນດ່ານ ຈະມີພະນັກງານສາທາລະນະສຸກກັ່ນກອງຜູ້ເດີນທາງທຸກຄົນທີ່ມາຈາກປະເທດ/ເຂດ ທີ່ມີຜົນກະທົບຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍຜ່ານເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ, ຫາກພົບໄຂ້ຈະຖືກສອບຖາມ ເພື່ອວັດແທກອຸນຫະພູມເພີ່ມເຕີມໂດຍພະນັກງານສາທາລະນະສຸກປະຈໍາດ່ານ. ພ້ອມນີ້ຖ້າທ່ານໃດມີອາການໄອ, ເຈັບຄໍ,…