Tag: ງານຕະຫຼາດນັດງາມລາວ

3rd February 2020 0

ໄປທ່ຽວນໍາກັນທີ່ງານຕະຫຼາດນັດງາມລາວ ທີ່ ຮ້ານອາຫານ ເລີ ປາແດກ

By Entertain

ເລີກງາມຍາມດີ Le Padaek ພູມໃຈສະເໜີ ໄດ້ເວລາຈັດເຕັມໃນຄວາມເປັນລາວ ງານທີ່ລວມໂຕຂອງພູມປັນຍາລາວ ເຊັ່ນ: ຫັດຖະກຳລາວ, ຜະລິດຕະພັນງານສີມືຄົນລາວ, ອາຫານລາວ, ເຄື່ອງດື່ມແບບລາວລາວ, ຂະຫນົມລາວລາວ, ກິດຈະກໍາພື້ນບ້ານ ແລະອື່ນໆ ມາເລາະຫຼີ້ນ, ກີນ, ຊື້, ມ່ວນຊື່ນໃນແບບລາວໆເຮົາ ແລ້ວເຮົາມາເອກອ້າງຄວາມເປັນລາວພ້ອມກັນເນີ້. .…