Tag: ງຽບເຫງົາ

11th March 2020 0

ລະບຸສະໜາມບິນວັດໄຕ ຫງຽບເຫງົາທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີ

By Education

ເປັນທຳມະດາຂອງຫຼາຍໆປະເທດຍາມນີ້ທີ່ມີການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼາຍສາຍການບິນຍົກເລີກ ແລະຢຸດການບິນຊົ່ວຄາວກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດພາຍໃນສະໜາມບິນບໍ່ຄືກຄື້ນຄືແຕ່ກ່ອນ ເຊັ່ນດຽວກັບສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕຂອງລາວເຮົາ ປະເທດເຮົາມີເຮືອບິນບໍ່ຫຼາຍ ເມື່ອສາຍການບິນປະເທດອື່ນໂຈະກໍ່ເຮັດໃຫ້ງຽບເຫງົາໄປພໍສົມຄວນ. ຕາມຂ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ຈະເລີ່ມງຽບເຫງົາທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເກີດຂຶ້ນ,ນັບແຕ່ຊ່ວງເດືອນມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ… ເຊິ່ງໃນປະຈຸບັນມີບາງສາຍການບິນຕ່າງປະເທດໄດ້ຍົກເລີກ ຖ້ຽວບິນແລ້ວ ເຊັ່ນ: JinAir T-Way ແລະ ຫຼ້າສຸດ Bangkok Airways…