Tag: ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ AIT

3rd January 2020 0

ທຶນການສຶກສາ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ AIT ປະເທດໄທ ເປີດໃຫ້ສະໝັກແລ້ວ

By Entertain

ທຶນ 100% ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Asian Institute of Technology ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບາງກອກ ປະເທດໄທ ປະຈໍາປີ 2020 ເປີດໃຫ້ຄົນລາວ ໄດ້ສະໝັກແລ້ວ. ມີທັງໝົດ 17 ປະເພດທຶນການສຶກສາ ລອງເຂົ້າໄປອ່ານ ແຕ່ລະເງື່ອນໄຂ ຂອງທຶນ ແລ້ວ…