Tag: ຊັກເຄື່ອງ

17th March 2021 0

ທ່ານຄິດວ່າເພິ່ນເປັນຄົນແບບໃດ ໃນໃຈຜູ້ຍິງເຈົ້າຄືທີໜຶ່ງ

By Education

ໜຸ່ມສັກ ວົງເຊວ ນັກຮ້ອງນັກປະພັນເພງຄົນບັນເທິງທີ່ທຸກຄົນຮູ້ຈັກກັນດີ ມັກຈະມີມຸມແປກໆໜ້າຮັກໆມາໃຫ້ກັນໄດ້ອິດສາຕະຫຼອດ ທີ່ວ່ານີ້ບໍແມ່ນເລື່ອງອື່ນແຕ່ໝາຍເຖິງຄວາມໜ້າຮັກຂອງໜຸ່ມສັກທີ່ມີຕໍ່ເມຍຂອງເພິ່ນນັ້ນເອງ ທີ່ຜ່ານມາໜຸ່ມສັກເຄີຍອອກມາບອກຄວາມໃນໃຈ ເລື່ອງການເອົາລູກຢູ່ເຮືອນທີ່ຜູ້ຊາຍຫຼາຍຄົນຄິດວ່າເປັນເລື່ອງງ່າຍໆ ເຊິ່ງຄວາມເປັນຈີງແລ້ວບໍ່ງ່າຍດັ່ງທີ່ຄິດ ຈະມີແຕ່ຄົນທີ່ເຄີຍຢືນຢູ່ໃນຈຸດນັ້ນເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈ ແລະໜຸ່ມສັກກໍ່ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ເອົາລູກບໍ່ແມ່ນເບົາໆ ມື້ນີ້ມີແນວມາໃໝ່ກັບພາບທີ່ກຳລັງຕາກເຄື່ອງ, ລີດເຄື່ອງ ທີ່ຜູ້ຊາຍສ່ວນໃຫຍ່ຕ່າງກໍ່ຄິດວ່າເປັນວຽກຜູ້ຍິງ ໜຸ່ມສັກຈິ່ງພິມຖ້ອຍຄວາມສັ້ນໆພ້ອມຄຳຖາມວ່າ ເຈົ້າເຫັນຫຍັງຈາກພາບນີ້??? 1/ພໍ່ບ້ານ?😒 2/ຕັອກຕ໋ອຍ?🙄 3/ຢ້ານເມຍ?😏 4/ບໍ່ເທ້…