Tag: ຊາວປະມົງ

10th June 2021 0

ບອກເລີຍຫາປາຍາມນີ້ກຳລັງໃຈດີ ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕິດຕາມບໍ່ຫ່າງ

By Education

ໄລຍະທີ່ທີ່ເລີ່ມເກີດກາະບາດຮອບສອງຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທຸກແຂວງ ແລະເມືອງທີ່ມີຊາຍແດນຕິດປະເທດໄທຕ້ອງເຂັ້ມງວດເປັນພິເສດບໍ່ໃຫ້ຊາວປະມົງອອກຫາປາທາງເຮືອເນື່ອງຈາກມັກມີການລັກລອບເຂົ້າມາລາວແບບຜິດກົດໝາຍອັນສ່ຽງຕໍ່ການນຳເຂົ້າເຊື້ອມາແຜ່ໃສ່ປະຊາຊົນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມພາຍຫຼັງລັດຖະບານໄດ້ມີນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນ ປະຊາຊົນສາມາດອອກຫາປາໄດ້ ເມືອງລະຄອນເພັງ, ແຂວງສາລະວັນ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ການຄຸ້ມ ຄອງເຮືອຫາປາຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ເປັນຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດໃກ້ຄຽງ ບໍ່ໃຫ້ກະທຳຜິດຕໍ່ລະບຽບການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19. ທ່ານ ໄຊຊະນະ ສີສະຫວັດ, ຮອງເຈົ້າເມືອງລະຄອນເພັງ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ: ຄະນະສະເພາະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ ໄດ້ເອົໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ເຮືອຫາປາຂອງປະຊາ ຊົນຕາມລໍາແມ່ນໍ້າຂອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍມອບໃຫ້ກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເມືອງ ຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງ…