Tag: ຊີພີລົງທຶນສ້າງໂຮງງານ

6th March 2020 0

ຊີພີຕອບແທນສັງຄົມ!!! ປະກາດຈົກທຶນ 100 ລ້ານບາດຜະລິດຜ້າອັດປາກເພື່ອແຈກຟຣີໆ

By Education

ບໍລິສັດຊີພີ ກໍ່ຄືກຸ່ມບໍລິສັດຜູ້ຜະລິດທາດຊີ້ລາຍໃຫຍ່ສຸດໃນຂົງເຂດອາຊຽນ ມີຖານທຸລະກິດຢູ່ຫຼາຍປະເທດລວມທັງລາວເຮົາ ໄດ້ປະກາດໄປມື້ວານນີ້( 5 ມີນາ 2020) ຈະຈົກເງິນຂອງບໍລິສັດວົງ 100 ລ້ານບາດ ຜະລິດຜ້າອັດປາກແຈກຟຣີໆໃຫ້ບັນດາແພດໝໍ ແລະປະຊາຊົນ ໃນທ່າມກາງທີ່ວັດຖຸອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ກຳລັງຂາດແຄນ. ທ່ານທະນິນ ປະທານອາວຸໂສ ເຄືອຈະເລີນໂພກພັນ ຈຳກັດ(CP) ປະກາດທຸ່ມເງິນ 100 ລ້ານບາດ…