Tag: ຊີວີໂອອາຍຸນ້ອຍສຸດໃນໂລກ

24th December 2019 0

ສຸດຍອດຄວາມເກັ່ງ! Hillary YIP ຊີອີໂອໄວພຽງ 14 ປີ ຜູ້ພັດທະນາແອັບ MinorMynas ເຝິກພາສາໃຫ້ເດັກທົ່ວໂລກ

By Entertain

ເລື່ອງນີ້ໜ້າສົນໃຈສຸດໆ, ຈາກເດັກທີ່ປະສົບບັນຫາສ່ວນໂຕໃນການຮຽນພາສາຈີນກາງແລ້ວຫາທາງອອກບໍ່ໄດ້ ຈົນພົບຈຸດປ່ຽນສໍາຄັນ ເມື່ອຄອບຄົວສົ່ງໄປເຂົ້າຄ້າຍຊໍາເມີທີ່ໄຕ້ຫວັນ ນາງພົບການຮຽນທີ່ມ່ວນ ແລະ ໄດ້ຜົນທີ່ດີໃນເວລາອັນສັ້ນໆ. . Hillary YIP ຫຼື ຮິວລາຣີ ຢິບ ນັກຮຽນຍິງຈາກຮ່ອງກົງເກີດຄວາມຄິດຕ້ອງການແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ໄດ້ພົບພໍ້ໃຫ້ກັບເດັກຄົນອື່ນທົ່ວໂລກ ຈົນນໍາໄປສູ່ການຕັ້ງບໍລິສັດ ແລະ ພັດທະນາແອັບພີເຄຊັ່ນ MinorMynas ຊຸມຊົນອອນລາຍສໍາລັບເຍົາວະຊົນ ແລກປ່ຽນ…