Tag: ຊຸດເຄື່ອງແບບໃໝ່ຂອງການບິນລາວ

16th February 2020 0

ກຽມພົບກັບແບບໂສມໃໝ່ຂອງຊຸດເຄື່ອງແບບໃໝ່ຂອງການບິນລາວ

By Entertain

ງາມບໍ່!​ ການບິນລາວຈະປ່ຽນຊຸດເຄື່ອງແບບໃຫມ່ ຕາມຂ່າວ ຂປລ ລາຍງານໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2020 ວ່າ ພາບທີ່ດຶງດູດຕາ-ດຶງດູດໃຈໃນຊຸດເຄື່ອງແບບຂອງພະນັກງານຂອງສາຍການບິນແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວຫລຸດອອກມາສື່ສັງຄົມອອນໂດຍລະບຸວ່າ ສາຍການບິນດັ່ງກ່າວກະກຽມປ່ຽນເຄື່ອງໃຫມ່ຈາກເດີມສີຟ້າມາເປັນສີຂາວ ແລະ ສີທະເລອອ່ນໆໃນເວລາອັນໃກ້ນີ້ ທາມກາງອຸດສາຫະກໍາການບິນປະເຊີນກັບການແຂ່ງຂັນ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານການບໍລິການ,ສ່ວນແບ່ງຕະຫລາດ,ສະພາບຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພະຍາດລະບາດອື່ນໆ.…