Tag: ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

25th February 2020 0

ຂອບໃຈເດີ້ ! ລັດຖະບານຢີ່ປຸ່ນ ຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 288.​211 ໂດລ້າສະຫະລັດ ສົ່ງເສີມການສຶກສາລາວ ແຂວງວຽງຈັນ

By Entertain

ນັບວ່າເປັນຂ່າວດີທີ່ຊ່ວຍພັດທະນາການສຶກສາລາວໃຫ້ມີການພັດທະນາຍິ່ງໆຂຶ້ນ ລັດຖະບານຢີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ມູນຄ່າ 288.​211 ໂດລ້າສະຫະລັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການກໍ່ສ້າງຫ້ອງສະໝຸດໂຮງຮຽນ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາຜ່ານການອ່ານ ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ. . ໂດຍພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂື້ນທີ່ສະຖານທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 25 ກຸມພາ 2020, ລະຫວ່າງ…