Tag: ຊ່ອງຫວ່າງໃນ wifi

14th March 2020 0

ລະວັງໃຫ້ດີ! KrooK ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ wifi ສ່ຽງແຮັກເກີ້ລັກຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄດ້

By Education

ໃນໂອກາດການປະຊຸມດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານໄອທີ RSV Conference ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພຈາກ ESET ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ KrooK ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ wifi ທີ່ແຮັກເກີ້ສາມາດໃຊ້ໃນການໂຈມຕີແບບດັກຈັບຂໍ້ມູນໄດ້ (Eavesdropping Attack) KrooK ເປັນຊ່ອງຫວ່າງທີ່ມີຊື່ທາງການຂອງຊ່ອງຫວ່າງນີ້ວ່າ CVE-2019-15126 ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ຊິບ wifi ຂອງ Broadcom…