Tag: ຊ້າງປ່າ

13th March 2020 0

ຊ້າງປ່າບໍ່ຢູ່ປ່າ? ເກີດເຫດຊ້າງປ່າບຸກທໍາລາຍຊັບສິນປະຊາຊົນເສຍຫາຍຈໍານວນຫຼາຍ

By Education

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ມີນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຮັບການລາຍງານຈາກການຈັດຕັ້ງບ້ານ ນໍ້າ ອອກຮູ ເມືອງບົວລະພາ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ວ່າມີຊ້າງປ່າຈຳນວນ 3 ຫາ 4 ໂຕ ບຸກເຂົ້າທຳລາຍເລົ້າເຂົ້າ ແລະ ເຄື່ອງປູກຂອງຝັງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ບ້ານ ນໍ້າອອກຮູ ເມືອງບົວລະພາ…