Tag: ຍອດນັກສູ້

4th March 2021 0

ໜຸ່ມຫຼໍ່ສູ້ຊີວິດ ຍອມແບກມັນວັນລະໂຕນ ເພື່ອລ້ຽງ 9 ຊີວິດ

By Education

ທຸກຄົນທີ່ເກີດມາມີຕົ້ນທຶນຊີວິດບໍ່ເທົ່າກັນ ບາງຄົນເກີດມາບົນກອງເງິນກອງຄຳເຂົ້າບໍໄດ້ຫາປາບໍໄດ້ຫ່ວງ ນັ່ງຢູ່ນອນກິນແສນສະບາຍທັ້ງຊີວິດບໍຮູ້ຄວາມລຳບາກ ບາງຄົນແສນຍາກໄຮ້ພໍແຕ່ຍ່າງໄດ້ປາກເປັນຕ້ອງຊ່ວຍໂຕເອງໃນທຸກໆເລື່ອງ ແນວໃດກໍ່ຕາມຜູ້ເພິ່ນໂຊກດີລ້ຳລວຍແຕ່ເກີດກໍແມ່ນໂຊກເພິ່ນ ສ່ວນເຮົາຜູ້ຍາກຈົນກໍ່ຕ້ອງສູ້ຊົນເພື່ອວັນຂ້າງໜ້າ ແລະວັນນີ້ທີ່ຍັງມີຊີວິດ ໃຫ້ຄິດວ່າ ນີ້ຄືກຳໄລຄືຄ່າຂອງຄວາມເປັນຄົນເກີດມາຕ້ອງຮູ້ ແລະສູ້ເພື່ອສ້າງຮາກຖານທີ່ແຂງແກ່ນໃຫ້ກັບຕົນເອງ. ທີ່ຍົກມາເປັນຕົວແບບໃນເລື່ອງນີ້ຄືທ້າວແຫຼມ ຫຼື ທ້າວ ມົງຄຸນ ມູນບຸນ ໜຸ່ມນ້ອຍຄົນໜຶ່ງທີ່ລາວຕ້ອງດິ້ນຮົນແບກຫາບມັນຕົ້ນ, ຮັບຈ້າງທຸກຢ່າງເພື່ອຊຸບລ້ຽງຊີວິດຂອງ 9 ຄົນໃນຄອບຄົວໃຫ້ຢູ່ລອດໄປແຕ່ລະວັນ ພ້ອມທັງຮຽນໄປພ້ອມໆກັນ.…