Tag: ຍອມອອກໂຮງຮຽນຫາເງິນສົ່ງຜົວຮຽນ

4th March 2020 0

ຍອມອອກໂຮງຮຽນຫາເງິນສົ່ງຜົວຮຽນ ເມື່ອໄດ້ດີສາມີບອກລາ

By Education

ຄວາມຮັກບໍ່ສາມາດວັດດ້ວຍການເວລາ, ບໍ່ອາດບອກຄົນອີກຄົນໃຫ້ກັບມາຢູ່ນຳກັນໄປຕະຫຼອດການ ຄົນຈະໄປເມື່ອໝົດຮັກຄົນຈະກັບມາເມື່ອທາງຕັນ ແຕ່ຄົນໆນັ້ນເມື່ອໃຈໄປແລ້ວຈະເອົາກັບຄືນກໍ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ສິ່ງສຳຄັນຂອງການເປັນຜົວເມຍບໍ່ຄວນປ່ອຍໃຈຫຼາຍເກີນໄປຈົນລືມໂຕເອງ ເພາະບໍ່ມີຫຍັງມາກາລັງຕີຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊີວິດຄູ່ ທຸກຄົນຈິ່ງຕ້ອງເພື່ອໃຈໄວ້ໃນມື້ທີ່ໄປກັນບໍ່ລອດ. ສາວຄົນໜຶ່ງໄດ້ເລົ່າເລື່ອງລາວ 12 ປີກັບຊີວິດຄູ່ຂອງລາວລົງໃນເຟສບຸກສ່ວນຕົວ​ ບອກວ່າ ຂ້ອຍກັບຜົວເອົາກັນແຕ່ອາຍຸ20ປີ ພວກເຮົາຢາກສ້າງອະນາຄົດນຳກັນ​ ເລີຍຕັດສີນໃຈທີ່ຈະຮຽນ​ ແລ້ວພວກເຮົາໄປ​ເສັງເຂົ້າ ມຊ​ ນຳກັນ​ ເຮົາເສັງຕິດທັງ2ຄົນ.​ແຕ່ເສຍດາຍສາຍທີ່ຮຽນເພິ່ນໄດ້ຍ້າຍມາພາກບ່າຍ (ຕອນທຳອິດວ່າມີພາກຄ່ຳ) ຂ້ອຍເລີຍຕັດສີນໃຈໃຫ້ຜົວເປັນຄົນຮຽນແລ້ວຂ້ອຍເປັນຄົນຫາເງີນ…