Tag: ດີເຈແມນ

24th March 2021 0

ຄູ່ຮັກໂຣແມນຕິກ ສາຍແວວປ້ຳລູກຄົນທີສອງ

By Education

ເຫັນແລ້ວນຶກວ່າບ່າວສາວທີ່ກຳລັງອອກຫວ່ານສະເໜ່ໃສ່ກັນເພື່ອໃຫ້ອີກຝ່າຍຫຼົງໄຫຼ ແຕ່ພັດເປັນຜົວເມຍກັນ ຄູ່ຮັກຄົນດັງ ຂອງສາວນັກຮ້ອງລຸກທຸ່ງນຸ່ງສັ້ນໃບເຕີຍອາສະຫຍາມ ແລະດີເຈແມນ ພໍ່ຂອງນ້ອງເວດມົນນັ້ນເອງ. ໂດຍພໍ່ແມ່ຂອງນ້ອງເວດມົນ ພາກັນນຸ່ງສັ້ນຫົ່ມສັ້ນລົງສະວິດຫວານພາຍໃຕ້ແສງຈັນໃນອ່າງອາບນ້ຳທ່າມກາງບັນຍາກາດຕຶກສູງໃນກຸງເທບ ງານນີ້ເຮັດໃຫ້ບັນດາແຟນຄັບຂອງທັງສອງຕ້ອງຈີນຕະນາການໄປໄກແສນໄກພຸ້ນລະ ໂດຍສະເພາະສົງໄສນ້ອງຄາຖາຈະມາແລ້ວບໍຈັກ. ທຳມະດາແລ້ວຄົນທີ່ເກີດລູກແລ້ວຮ່າງກາຍຈະແຕກ ຈາກຮູບຮ່າງກົມນ້ອຍກໍ່ຈະກາຍເປັນສາວຮ່າງໃຫຍ່ ບາງຄົນເຖິງກັບນຸ່ງເຄື່ອງເກົ່າບໍໄດ້ ແຕ່ກັບສາວໃຍເຕີຍແລ້ວ ເມື່ອນ້ອງເວດມົນອອກມາ ແມ່ໃບເຕີຍກໍ່ຮັກສາສຸຂະພາບເປັນຢ່າງດີເຮັດໃຫ້ນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ ຕອນນີ້ເຫຼືອພຽງ 44 ກິໂລ ຈິ່ງບໍແປກທີ່ພໍ່ເວດມົນຢາກຢູ່ຂ້າງໆຕະຫຼອດຄືຕອນນັ້ນທີ່ຍັງເປັນແຟນ.…