Tag: ດູດໄຂມັນ

27th February 2021 0

ສາວໃຫຍ່ເສີມງາມ ດູດໄຂມັນເຖິງວິນາທີສຸດທ້າຍ

By Education

ສາວໆຜູ້ມັກສວຍມັກງາມຕ້ອງເກັບເລຶື່ອງນີ້ມາເປັນອຸທາຫອນເຕືອນໃຈຕົນເອງ ເພາະການເຮັດສວຍເຮັດງາມບໍແມ່ນວ່າຈະປອດໄພໄປທຸກລາຍທຸກບ່ອນ ແມ່ນຢູ່ວ່າຍຸກນີ້ທຸກຢ່າງມີດໝໍຊ່ວຍໄດ້ຂໍພຽງມີເງິນ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງສຶກສາໃຫ້ດີອັນໃດຄວນ ຫຼື ບໍຄວນ ອັນສຳຄັນບ່ອນໃດທີ່ປອດໄພຕໍ່ຊີວິດ. ຂ່າວຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານລາຍງານວ່າສາວໃຫຍ່ໄວ 54 ປີໄດ້ໄປດູດໄຂມັນ ເພື່ອຮັກສາເຮືອນຮ່າງໃຫ້ສວຍງາມຢູ່ຄລີນິກແຫ່ງໜຶ່ງໃນກຸງເທບຂອງໄທ ແຕ່ໂຊກຮ້າຍເທື່ອນີ້ບໍໄດ້ກັບບ້ານຕ້ອງຈົບຊີວິດລະຫວ່າງດູດໄຂມັນໃນຊ່ວງທ່ຽງຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາຜ່ານມາ. ລູກຊາຍຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດໄວ 28 ປີເຜີຍວ່າ: ຕົນເປັນຄົນຮັບໂທລະສັບຈາກຄລີນິກທີ່ແຈ້ງວ່າ ແມ່ຕົນຊີບພະຈອນຢຸດເຕັ້ນກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການເຮັດ CPR…