Tag: ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທີ 2

23rd March 2020 0

ໃຫ້ເວລາອີກ 1ມື້! ເປີດດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທີ 2ໃຫ້ຄົນລາວກັບເຂົ້າປະເທດ

By Education

ລັດຖະບານລາວໄດ້ມີມາດຕະການເຂັ້ມງວດເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໜຶ່ງໃນມາດຕະການນັ້ນຄືການປິດດ່ານຫຼາຍແຫ່ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍໃຫ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 23 ມີນາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ ແຕ່ຍ້ອນຈໍານວນຄົນລາວທີ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ ມີຫຼາຍເຫຼືອເກີນເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮັບປະຊາຊົນກັບເຂົ້າລາວໄດ້ທັງໝົດພາຍໃນເວລາອັນສັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ດ່ານສາກົນຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທີ 2 ມຸກດາຫານ-ສະຫວັນນະເຂດ ຈຶ່ງຜ່ອນຜັນເປີດດ່າອີກ 1ມື້ ເປັນກໍລະນີພິເສດໃຫ້ຄົນລາວກັບບ້ານໄດ້. ໃນວັນທີ…