Tag: ດ້ອຍພັດທະນາ

17th March 2020 0

ຍັງອີກ 3 ດັດຊະນີ ຕ້ອງບຸກເພື່ອເອົາລາວອອກຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ

By Education

ການນຳເອົາປະເທດລາວເຮົາອອກຈາກບັນຊີປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເປັນຄວາມໝາຍໝັ້ນທີ່ລັດຖະບານໄດ້ບຸກບືນສູ້ຊົນມາໂດຍຕະຫຼອດ ເຊິ່ງເບື້ອງຕົ້ນວ່າປີ 2020 ນີ້ຕ້ອງຫຼຸດພົ້ນ ແຕ່ປະເມີນແລ້ວເຫັນວ່າຍັງມີຫຼາຍຄາດໝາຍທີ່ເຮົາເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ ຈິ່ງເຍື້ອນອອກໄປອີກເປັນປີ 2021 ກັບມາປະເມີນອີກຮອບ ຈາກການທົບທວນຫຼ້າສຸດພົບວ່າຍັງ 3 ດັດຊະນີໝາຍທີ່ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ໄດ້ຈິ່ງສາມາດກ້າວຂ້າມຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ. ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈັດກອງປະ​ຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານ ສະຫະປະຊາຊາດ ສໍາລັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຈັດຂື້ນໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 16 ມິນາ…