Tag: ຕັ້ງໜ່ວຍກູ້

24th February 2021 0

ອຸ່ນໃຈຂຶ້ນ! ມີແຜນສ້າງສູນກູ້ໄພສຸກເສີນເຂດພູເກົ້າຫຼັກ

By Education

ເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ ຜ່ານພູເກົ້າຫຼັກເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນເສັ້ນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງສູ່ຫຼວງພະບາງທີ່ສັ້ນທີ່ສຸດ ຈິ່ງບໍ່ແປກທີ່ຜູ້ຂັບຂີ່ທັງຫຼາຍມັກນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງນີ້ ເພື່ອເດີນທາງ ແລະຂົນສົ່ງ ແຕ່ກໍ່ເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າເສົ້າເພາະທີ່ຜ່ານມາມັກເກີດອຸບັດຕິເຫດຢູ່ທາງເສັ້ນນີ້ເຂດພູເກົ້າຫຼັກຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄັ້ງສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນເຖິງແກ່ຊີວິດ. ສະນັ້ນ ເພື່ອເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດຢູ່ເຂດພູເກົ້າຫຼັກ ແຂວງວຽງຈັນ ມີແຜນສ້າງສູນກູ້ໄພສຸກເສີນຢູ່ເຂດຕີນພູເກົ້າຫລັກ, ເມືອງກາສີ ເພື່ອຊ່ວຍເຫລືອຄົນເຈັບສຸກເສີນ ໂດຍສະເພາະຈາກອຸບັດຕິ ເຫດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຂດພູເກົ້າຫລັກ ເພື່ອສາມາດຊ່ວຍຜູ້ປະສົບອຸບັດຕິເຫດໄດ້ໄວຍິ່ງຂຶ້ນ. ສຳນັກຂ່າວວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສຳພາດ ທ່ານ ດຣ ອິນປອນ…