Tag: ຕຸກນໍ້າ

26th March 2021 0

ເຕືອນໄພໃກ້ຕົວ! ຈອດລົດທ່າມກາງແສງແດດຮ້ອນແຮງ ວາງຕຸກນໍ້າໄວ້ໃນລົດ ເປັຍເຫດເກືອບໄຟໄໝ້(ມີຄລິບ)

By Education

ປັດຈຸບັນກ້າວເຂົ້າສູ່ລະດູແລ້ງແລ້ວ ເຊິ່ງສະພາບອາກາດໃນຊ່ວງນີ້ ເອີ້ນໄດ້ວ່າຮ້ອນແຮງຫຼາຍ, ທຸກສິ່ງເທິງໜ້າໂລກ ທັງສິ່ງມີຊີວິດ ແລະບໍ່ມີຊີວິດ ຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄປຕາມໆກັນ. ທີ່ສໍາຄັນ ໜ້າຮ້ອນແບບນີ້ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງລະວັງເປັນຢ່າງຍີ່ງແມ່ນເລື່ອງໄຟ. ເຊິ່້ງມື້ນີ້ ແອັດມິນສຶກສາ-ໄອທີ ມີເຫດການຢາກບອກເລົ່າກ່າວເຕືອນໄພ ສໍາລັບນັກຂັບຂີ່ທັງຫຼາຍ ໃນຊ່ວງໜ້າຮ້ອນແບບນີ້, ໂດຍເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນນີ້ ແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດໄທ ແຕ່ຍ້ອນເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງໃກ້ຕົວ ຈຶ່ງຂໍຍົກມາເຕືອນໄພ ເຕືອນສະຕິພີ່ນ້ອງຄົນລາວທັງຫຼາຍ.…