Tag: ຕໍ່າຫູກທໍໄໝ

3rd March 2020 0

“ຕໍ່າຫູກທໍໄໝ” ກິດຈະກຳໜຶ່ງຂອງແມ່ຍິງລາວ ມາຕັ້ງແຕ່ດຶກດຳບັນຈົນຮອດປັດຈຸບັນ

By Entertain

ຄວາມເປັນມາຂອງການ, ການຕໍ່າຫູກ ແມ່ນກິດຈະກຳຫນຶ່ງຂອງແມ່ຍິງລາວ ມາຕັ້ງແຕ່ດຶກດຳບັນຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຖ່າຍທອດ ຈາກບັນພະບູລຸດຂອງລາວເຮົາຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນ, . ການຕໍ່າຫູກນັ້ນ ຈະມີຫລາຍຊະນິດ ເຊັ່ນ: ຜ້າບ່ຽງ, ສິ້ນ, ຜ້າປູໂຕະ… ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະຂົງເຂດ. ໃນເມື່ອກ່ອນການຕໍ່າຜ້າແມ່ນເພື່ອເອົາມາໃຊ້ ພາຍໃນຄອບຄົວ, ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ສາມາດຂາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້. ແຕ່ກ່ອນຈະໄດ້ຜ້າແພຜືນໜຶ່ງ ແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຂັ້ນຕອນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກການປັ່ນຝ້າຍ…