Tag: ຖະກອນໃຫມ່

17th March 2021 0

ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ປະກາດຮັບລັດຖະກອນໃຫມ່ 5 ຕຳ​ແໜ່ງ ສະ​ໝັກ​ເລີຍ

By Entertain

ສະໝັກດ່ວນ! ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ປະກາດຮັບລັດຖະກອນໃຫມ່ . ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນໃໝ່ ສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງການສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກ ຢູ່ສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2021 ຈຳນວນ…