Tag: ຖິ້ມພໍ່ແມ່

26th February 2021 0

ສຸດສົງສານ! ພໍ່ເຖົ້າຈາກບ້ານນອກມາຫາລູກທັງ 5ຄົນທີ່ຢູ່ເມືອງກຸງ ຫວັງເຫັນໜ້າກໍ່ດີໃຈ ແຕ່ຊໍ້າໃຈເຫຼືອເກີນ ບໍ່ມີໃຜຫຼຽວແລ

By Education

ເປັນອີກເລື່ອງລາວຊວນໃຫ້ຫົດຫູ່ຫົວໃຈ ກັບເຫດການຜູ້ໃຊ້ແອບຕິກຕັອກ ໄດ້ນໍາເລື່ອງລາວຂອງພໍ່ເຖົ້າຄົນໜຶ່ງມາລົງໄວ້ ໂດຍໃນຄລິບໄດ້ເລົ່າເຖິງເຫດການພໍ່ໄປຊອກຢາມລູກທັງ 5ຄົນທີ່ມາເຮັດວຽກ ມາໃຊ້ຊີວິດໃນເມືອງກຸງ ແລ້ວບໍ່ກັບບ້ານເກີດ ພໍ່ເຖົ້າຄິດຮອດຈຶ່ງອອກມາຕາມຫາ ແຕ່ສຸດທ້າຍກໍ່ບໍ່ເຫັນລູກແມ້ແຕ່ຄົນດຽວ. ໂດຍໃນຄລິບເລົ່າວ່າ: ຕົນເອງເຂົ້າມາກຸງເທບ ຍ້ອນຢາກພົບກັບລູກທັງ 5ຄົນ ທີ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ເມືອງກຸງ ບໍ່ເຄີຍກັບໄປຫາ ຫຼື ໄປຢ້ຽມຕົນເລີຍຫຼາຍປີ ຈຶ່ງຄິດຢາກມາຫາ…