Tag: ຖີ້ມລູກເກີດໃໝ່

1st March 2021 0

ເກີດລູກບໍ່ທັນຕັດສາຍບືກໍ່ເອົາໄປຖີ້ມໂອ້ຍ ບຸນຮັກສາເຈົ້າເດີ້ລູກເອີຍ

By Education

ເກີດເລື່ອງແບບນີ້ໃຫ້ເຫັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາ ອັນເອົາເດັກນ້ອຍໄປຖີ້ມ ຄວາມຈີງແລ້ວຖ້າແມ່ບໍເຈັບທ້ອງເກີດກໍ່ເອົາໄປໃຫ້ຜູ້ເພິ່ນຢາກໄດ້ສາ ລູກຈັ່ງບໍຕົກທຸກໄດ້ຍາກ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເອົາໄປຖີ້ມແບບລາຍນີ້ເລີຍ. ເຊິ່ງຕອນເຊົ້າມື້ວັນທີ 1.3.2021 ມີແມ່ໃຈຮ້າຍໄດ້ເອົາລູກທີ່ເກີດໃໝ່ໆບໍ່ທັນຕັດສາຍບືໄປຖີ້ມຫຼັງຮ້ານຄົນລ່າຝັນ ເຂດບ້ານໂນນສະອາດ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ສະພາບເດັກໃນຕອນທີີ່ມີຄົນໄປພົບເຫັນ ຍັງບໍ່ຕັດສາຍບືຖືກຖີ້ມໃນແກັດເກົ່າໆ ມີແຕ່ຜ້າແພສີຟ້າຜືນໜຶ່ງປູຮູກົ້ນແກັດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ພາຍຫຼັງຮູ້ຂ່າວເຈົ້າຂອງຮ້ານໄດ້ໄປເບິ່ງທັນທີ ແລະອຸ້ມເອົາເດັກຜູ້ໂຊກດີຄົນດັ່ງກ່າວເຂົ້າສູ່ເຮືອນຕົນເອງແລ້ວ.   ອີຕົນ ທັງດີໃຈນຳທີ່ໄດ້ພໍ່ແມ່ທີ່ດີແລ້ວ ຕໍ່ມາເດັກຊາຍທີ່ໂຊກຮ້າຍຖືກບັງເກີດເກົ້າຖີ້ມ…