Tag: ຖົງຢາງລະລາຍໃນນ້ຳ

28th January 2020 0

ຍີ່ປຸ່ນກ້າວໄກ ກາງປີນີ້ເລີ່ມໃຊ້ຖົງພລາຕິດລະລາຍໄດ້

By Education

  ບັນຫາໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຂອງສັງຄົມຍຸກນີ້ຄື ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງພລາສະຕິກຢ່າງຟຸມເຟີອຍ ມີສິ່ງຂອງນ້ອຍໆກໍ່ຕ້ອງບັນຈຸຖົງຢາງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຜົນຕາມມາຫຼັງຈາກນັ້ນຈະເປັນແນວໃດ, ກົງກັນຂ້າມປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ເລັງເຫັນຄວາມອັນຕະລາຍຂອງຖົງຢາງເຫຼົ່ານັ້ນຈິ່ງຮີບຮ້ອນຫາທາງອອກໂດຍການຜະລິດຖົງທີ່ລະລາຍໄດ້ ຄາດກາງປີໄດ້ໃຊ້ແນ່ນອນ. ເອັນເອັສເຄ ສຳນັກຂ່າວຂອງຍີ່ປຸ່ນລາຍງານວ່າ ບໍລິສັດຟຸຄຸສຸເກະ ໂຕກຽວ ຜູ້ຜະລິດ ແລະພັດທະນາລາຍໃຫຍ່ສຸດໃນຍີ່ປຸ່ນໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການຄົ້ນຄິດຖົງຢາງພລາສະຕິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະລະລາຍໃນນ້ຳທະເລ. ຜົນງານດັ່ງກ່າວເປັນນະວະຕິກຳໃໝ່ຈາກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຟູຄຸສຸເກະ ກັບຄະນະວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລກຸນມະ ເພື່ອພັດທະນາຖົງພລາສະຕິກທີ່ເຮັດຈາກອ້ອຍ ແລະຢາງໝາກສາລີ ເປົ້າໝາຍກໍ່ເພື່ອຫຼຸດບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ…