Tag: ທຶນການສຶກສາ

4th January 2020 0

ທຶນການສຶກສາ ຈາກປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເປີດໃຫ້ຄົນລາວ ສະໝັກແລ້ວ ທຶນ Darmasiswa Scholarship

By Entertain

ຂ່າວດີ, ເປີດຮັບສະໝັກນັກສຶກສາລາວ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ສະໝັກເອົາທຶນການສຶກສາ Darmasiswa Scholarship ເພື່ອຮັບທຶນ ສຶກສາ ທາງດ້ານ ພາສາ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ຂອງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ຜ່ານທຶນ ຂອງກະຊວງສຶກສາ ແລະ ວັດທະນາທໍາ ຂອງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ. ປິດຮັບສະໝັກ…

5th December 2019 0

ເບຍລາວໃຈກວ້າງ ຊ່ວຍນັກຮຽນລາວຫຼາຍຄົນໄດ້ມີທຶນຮຽນວິຊາຊີບ

By Education

ບໍລິສັດເບຍລາວຕິດພັນກັໍບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອຜົນທາງທຸລະກິດແລ້ວ ຍັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມເລື້ອຍມາ ໃນນັ້ນລວມທາງການໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ຮຽນດີຮຽນເກັ່ງແຕ່ຍັງຂາດທຶນຮອນໃນ 7 ສະຖາບັນນັບແຕ່ປີ 2010 ເປັນຕົ້ນມາ. ສຳລັບປີນີ້ພິທີມອບທຶນການສຶກສາ ຈາກບໍລິສັດ ເບຍລາວ ຈໍາກັດ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ຜູ້ທີ່ຮຽນດີ ຮຽນເກັ່ງ ແຕ່ມີຄວາມຂາດເຂີນ ທາງດ້ານທຶນຮອນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 29 ພະຈິກ…