Tag: ທຶນການສຶກສາTICA

14th January 2020 0

ມາແລ້ວ! ທຶນຮຽນຕໍ່ປະເທດໄທ ປິດຮັບສະໝັກທ້າຍເດືອນກຸມພານີ້

By Education

ຂ່າວດີ, ເປີດຮັບສະໝັກແລ້ວ ທຶນການສຶກສາ ຂອງລັດຖະບານໄທ TICA 2020 ສໍາຫຼັບນັກສຶກສາລາວ ທີ່ມີຄວາມປະສົງ ຢາກສະໝັກ ເອົາທຶນການສຶກສາ ເພື່ອໄປສຶກສາຕໍ່ ທີ່ປະເທດໄທ ລວມທັງໝົດ 27 ທຶນ, ສອນເປັນພາສາໄທ ຫຼາກຫຼາຍສາຂາວິຊາໃຫ້ເລືອກຮຽນ. ປິດຮັບສະໝັກ: 21/02/2020 ສົນໃຈຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນທີ່ພະແນກຄຸ້ມຄອງທຶນການສຶກສາ…